— Vi var 10-12 gutter som gikk i tog fra saga opp til gården. Og vi hadde laget oss noen stokker som vi hadde festet noen tøylapper til. Om de var røde, husker jeg ikke! Kampsang hadde vi også, sier Kristen K. Flaa. Og Arne Røstad, som seinere ble Arbeiderpartimann, mener å huske at de sang Internasjonalen.- Erfaringene mine dengang ga meg respekt for det arbeiderbevegelsen står for, sier Kristen, som seinere ble Senterpartiordfører i Birkenes.At demonstrasjonstoget ga noen resultat, kan han ikke huske. Også en annen gang var situasjonen spent, da jobbet de med rypesekkene på ryggen, klare til å forlate arbeidsplassen. Å løpe med beskjed var imidlertid bra betalt, 50 øre. Det var ikke telefon mellom saga og gården. To gutter løp alltid om kapp, da kom meldingen raskere fram.