Statens forkjøpsrett opphevet - boplikten skjerpet