Riga LATVIANorge overtar ledelsen av flyplassen i Kabul og stiller 400 mann til rådighet for Nato-oppdrag. Men Norge sier fortsatt nei til Nato, mener Jan Petersen (H).— Beslutningen har min støtte, men den løser ikke Natos problem i Sør-Afghanistan. Så lenge det er behov for flere soldater i sør, burde Norge imøtekomme Natos anmodning, sier Petersen, som er tidligere utenriksminister og Høyres forsvarspolitiske talsmann.Regjeringen avviser imidlertid at den kjøper seg fri fra forespørselen om å sende spesialstyrker til Sør-Afghanistan ved å kunngjøre nye bidrag til Kabul og utrykningsstyrken Nato Response Force (NRF).På en pressekonferanse i Latvias hovedstad Riga i går kveld, forsøkte regjeringen å ta brodden av kritikken mot Norges nei til å sende spesialstyrker.Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kunngjorde at Norge vil påta seg å drive den internasjonale flyplassen i Kabul i en periode på fire til seks måneder fra og med april neste år.- Norge vil stille med rundt 35 mann for å utføre denne jobben. Det dreier seg først og fremst om administrativt personell fra Luftforsvaret, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Utrykning.

I tillegg varslet regjeringen at nesten hele Telemark bataljon vil bli innmeldt som et bidrag til NRF i seks måneder fra og med årsskiftet. Det betyr ikke nødvendigvis at Telemark bataljon vil bli kalt ut i tjeneste for Nato. Det vil kun skje dersom NRF får et oppdrag det neste halvåret.Telemark bataljon er en utrykningsstyrke, men ikke det samme som de mye omtalte spesialstyrkene som regjeringen ikke vil sende til Sør-Afghanistan.Norge har meldt inn bidrag av ulik størrelse til hver av de halvårlige NRF-kontingentene. Bidragene er bundet opp i den forstand at de skal være disponible for Nato dersom man beslutter å bruke NRF.Det har imidlertid bare skjedd to ganger, nemlig i forbindelse med orkanen Katrina i USA og jordskjelvet i Pakistan i fjor. Kritikk.

USAs president George W. Bush kom med kritikk mot Nato-lands innsats i Afghanistan samme dag som toppmøtet åpnet i Riga. Bush sa at de allierte må akseptere «vanskelige oppdrag» i Afghanistan og stille med de styrkene som de militære lederne ber om.Natos generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer var enda skarpere i sin kritikk.- Det er uakseptabelt at vi fortsatt mangler 20 prosent av ressursene vi trenger i Sør-Afghanistan, sa Scheffer.Dette er en kritikk Stoltenberg ikke mener rammer Norge.- Norge har tatt et veldig stort ansvar for Afghanistan. Vi har et betydelig militært bidrag. Hvis andre land hadde bidratt med det samme som oss, hadde dette ikke vært noe problem. Sivil innsats.

Regjeringen forsøker også å slå tilbake mot kritikken ved å si at den har fått gjennomslag i Nato for at det må legges mer vekt på den sivile innsatsen i Afghanistan. ©NTB