Skøyteforbundets lotteriløyve ble redusert fra 20 til 10 automater av Lotteri— og Stiftelsestilsynet i juni i år. Skøyteforbundet anket vedtaket inn for lotterinemnda og har fått medhold, skriver Aftenposten.Tilsynet mente skøyteforbundet hadde brukt de tildelte midlene i strid med regelverket i perioden fra 2003 til 2005. Det var NRKs Brennpunkt som tok opp denne saken. Tidligere generalsekretær Eirik Byberg hevdet i programmet at skøyteforbundet hadde misbrukt midler fra spilleautomatene i flere år, fordi det som var øremerket til breddeidrett ikke ble brukt på barn og ungdom.

Etter at skøyteforbundet har fått medhold i anken sin, er vedtaket i Lotteri- og Stiftelsestilsynet opphevet. (©NTB)