Utviklingsland med politisk tilbud om hjelp til USA