Hver faktura koster 400-600 kroner i administrasjon