• Kjell Olsen (illustrasjon) FOTO: Kjell Olsen (illustrasjon)

Kristiansand og Grimstad vokser mest

Det var disse byene som hadde størst befolkningsøkning i 2006. Men i Farsund har det blitt færre folk.