FARSUND: — Lovverket er så innfløkt og uforutsigbart at man er nødt til å rydde opp i det, sier president Carl Christian Blich, president i Den norske tannlegeforening.Tirsdag skrev Fædrelandsvennen om Parkinson-rammede Mary Anne Nordbø på Lista som er så syk at hun ikke klarer å pusse tennene sine ordentlig. Det fører til store skader i tenner og tannkjøtt, og følgelig også høye tannlegeregninger.Trygdemyndighetene gir avslag på hennes søknader om refusjon fordi hun pusser for dårlig.- Dette er et av flere eksempler som fremstår som helt urimelig. Det strider også mot folks rettsoppfatning at slike pasienter ikke skal få dekket utgiftene sine, sier Blich.Nordbø fikk derimot økonomisk støtte til tannlegeregningene sine i 1994, men fikk avslag fem år senere, til tross for at hennes helsetilstand hadde forverret seg.- Det viser bare hvor tilfeldig lovverket fungerer i praksis, legger Carl Christian Blich til.Hovedstyret i Den norske tannlegeforening er i full gang med å arbeide for å få til en forenkling av lovverket. I mars skal Blich i møte med sosialkomiteen på Stortinget om saken.- Dette er en problemstilling som oppfattes som svært frustrerende ved landets tannlegekontorer. Det er de enkelte tannlegene som selv i lange skriv må redegjøre for hvorfor de mener den enkelte pasient er berettiget støtte. Alt avhenger da av hvor god tannlegen er til å formulere seg i forhold til lovverket. Behandlingen av disse søknadene blir vilkårlig når det er rådgivende tannleger som gir sine innstillinger kun ut fra papirene. Det er tross alt de enkelte pasienters tannleger som ser pasientenes plager best, forklarer tannlegeforeningens president.Blich sier at det fra ministerhold er kommet signaler om at lovverket skal forenkles.- Det er selvsagt positivt, men vi savner konkrete tiltak. Til det trenger vi politikernes hjelp, sier Carl Christian Blich.tom.arild.stole@fedrelandsvennen.no