KRISTIANSAND: — Elevene skal ikke være nødt å jobbe i likt tempo. Den tradisjonelle tavleundervisningen er på vei ut, sier hun.Føreland mener at mangel på datamaskiner framdeles er en stopper for økt bruk av IT i skolene. Haumyrheia med fem elever per datamaskin er en foregangsskole, og ikke representativt for hele Kristiansand.- Skolene prioriterer ulikt. Noen bruker mye penger på data, andre kjøper andre ting som nye skolebøker. Det er opp til skolene å avgjøre, fortsetter hun.- Handlingsplanen for bruk av IT i skolen forteller temmelig konkret hva som skal gjennomføres. Dette følger vi opp, sier Føreland.Hun har ikke tro på noe prøveprosjekt med bærbare datamaskiner i grunnskolen. Hun er positiv til tanken, men mener det er lite realistisk med tanke på økonomi.- Fokuset er å sørge for at elevene får systematisk opplæring helt fra første klasse. Dataopplæring bør ikke komme som noe nytt på ungdomstrinnet, sier hun.