KRISTIANSAND: — Alle signaler så langt tyder på at ansvaret ligger hos bryggeriet. Dessverre virker det som om flasken har passert den elektroniske kontrollen hos oss. Uheldige omstendigheter har ført til at flasken har blitt tappet på ny, mens minimale mengder lukt og smaksrester har sittet igjen. Det er ikke uvanlig at folk kan føle ubehag etter å ha drukket av en slik flaske, sier Fiskaadal. Hun vil ikke spekulere i hva flasken kan ha innholdt. Mandag skal CB kontakte Høgskolen i Agder for ytterligere kompetanse. Også Næringsmiddeltilsynet er rutinemessig informert.- Vi er rimelig sikre på at dette bare dreier seg om den ene flaska. Det er et problem at forbrukere bruker brusflasker til andre formål. Vi ønsker å oppfordre folk som bruker flaskene til andre produkter, som tennvæske, parafin eller lignende, til å kaste dem etter bruk. Klipp gjerne flasken i stykker når du kaster den, sier kvalitetssjef ved Christianssands Bryggeri, Hege Fiskaadal.