KRISTIANSAND: — Etter mange år i politiet møtte vi oss selv litt i døra. Vi har brukt så mye tid på de kriminelle og ikke fått nok tid til ofrene, sier Nandrup Abrahamsen.

Sammen med Thor Carsten Pedersen har han de siste årene bemannet rådgivningskontoret i Kristiansand for kriminalitetsofre. Og de får besøk av stadig flere som har blitt rammet av kriminalitet.

I fjor hadde de 428 konsultasjoner, noe som var 45% flere enn året før. Av dette var det 98 som hadde vært utsatt for vold, en fordobling fra året før.

— Det er en voldsom økning, men jeg tror primært den skyldes at vi har blitt bedre kjent, sier Pedersen.

— Glemmes ofte

Kvinnedagen og FN-dagen er nok bedre kjent, men både Pedersen og Abrahamsen tror den internasjonale kriminalitetsofferdagen kan bidra til å fokusere på en stor gruppe mennesker som ofte blir glemt. Selv om dagen ikke skal markeres på noen spesiell måte i Kristiansand.

— I rettssaker settes gjerningspersonene opp med advokater som arbeider for en rettferdig rettergang, mens ofrene som regel sitter der uten kvalifisert hjelp, sier Pedersen som tidligere var politistasjonssjef ved Kristiansand politistasjon.

Han peker på at enkelte voldsofre opplever det som et mareritt å vitne i en rettssak.

— Det er svært tøft for dem å møte gjerningsmannen ansikt til ansikt. Ofte hjelper det at vi tar dem med en tur i rettslokalet på forhånd og går gjennom hvordan saken vil foregå. Eller vi følger dem til selve rettssaken, sier Pedersen.

Voldsofre trenger også ofte hjelp til å finne fram i systemet. Det kan være henvendelser til politiet for å få voldsalarm eller rett og slett samtaler.

— Mange synes det godt å snakke med noen som har tid til å høre på dem. For tid har vi, og dette er et lavterskel-tilbud, understreker Pedersen.

— Jeg opplever dette som veldig meningsfylt. Tilbudet betyr mye for mange som har det veldig vanskelig, sier Abrahamsen. Han har bakgrunn som sjef ved Randesund politistasjon.

Utrygge hjemme

Kontoret i Holbergsgate som de to bemanner tre dager i uken, tilbyr en rekke tjenester til mennesker som har vært utsatt for kriminalitet. Og det trenger ikke være vold for at det skal sette dype spor.

— De som har hatt innbrudd hjemme får ofte redusert livskvalitet. De føler seg ikke lenger trygge i sitt eget hjem, sier Pedersen.

I slike tilfeller gir kontoret råd om hvordan man skal gå fram overfor forsikringsselskapene for å dokumentere tap og dermed få den rettmessige erstatning.

Kristiansandskontoret er ett av 10 slike kontor som er finansiert av Justisdepartementet.

— Men vi er billige i drift, siden vi begge er på statens pensjonistlønn. Vi føler nok at staten kunne opprettet noen flere kontorer rundt om i landet for å følge opp de fine ordene om å hjelpe ofrene for kriminalitet, sier Pedersen.

vidar.udjus@fedrelandsvennen.no