Pårørende sendte klagebrev til Statens helsetilsyn