Denne lagerbygningen fra 1960-tallet fikk hard medfart mandag. I juni begynner arbeidet med en ny bilvei opp til Odderøya på baksiden av dette lageret, mens de første boligene bygges ut mot sjøen fra nyttår. Denne lagerbygningen fra 1960-tallet fikk hard medfart mandag. I juni begynner arbeidet med en ny bilvei opp til Odderøya på baksiden av dette lageret, mens de første boligene bygges ut mot sjøen fra nyttår. Foto: Vegard Damsgaard

Her skal det bygges fram til 2030

Startskuddet har gått for Kanalbyen. Mandag gikk rivemaskinen løs på Silokaias gamle lagerbygninger.

— I våre anslag legger vi opp til at hele bydelen ferdigstilles i 2029-30, opplyser Sven Erik Knoph, daglig leder for Kanalbyen.

Mandag sto eiendomsutviklerne ringside på Silokaia da gravemaskinen begynte å tygge det første blikkskuret fra hverandre, plate for plate.

Tre lagerbygninger fra 1960-tallet, totalt 10.000 kvadratmeter, fjernes i løpet av våren og sommeren.

— Det er nå det begynner, konstaterer prosjektleder Eivind Buckner fra J. B. Ugland Eiendom, utbygger sammen med Kristiansand havn.

I august er det salgsstart for de første 126 boligene. På lang sikt blir det rom for 700 boliger til anslagsvis 1300 beboere.

Første byggetrinn kommer nærmest siloen, 126 boliger med byggestart rundt årsskiftet. Her ser vi også innløpet til kanalen. Foto: Arkitektkontoret A-lab

Ny bilvei til OdderøyaProsjektet realiseres i åtte byggetrinn, til en byggekostnad på mellom to og tre milliarder kroner. Markedet bestemmer utbyggingstakten.

— Og beboerne vil få følelsen av å bo på en byggeplass i lang tid?

— Vi prøver å tilrettelegge så det skal være så hyggelig som mulig å bo der samtidig som resten av området utvikles, svarer Sven Erik Knoph.

Anleggsstart for Kanalbyen. Foto: Vegard Damsgaard

Den 12 meter brede og 335 meter lange kanalen blir hovedattraksjon i den nye bydelen, med bebyggelse på opptil 14 etasjer. Først skal det anlegges en ny kjørevei opp til Odderøya til erstatning for dagens, som blir gang— og sykkelvei. Veien er 250 meter lang, og for å få den ned i terrenget sprenges og ryddes 10.000 kubikkmeter stein og løsmasser.

Rundt årsskiftet er det så byggestart for de første boligene, med byggetid på halvannet til to år.

Arbeidet starter på holmen nærmest siloen, neste byggetrinn blir sør på holmen, og så fortsetter bebyggelsen rundt på baksiden, i en hesteskoform.

Anleggstrafikken vil gå på bak bebyggelsen, inn mot Odderøya.

En blå strek over kaia, nærmest i bildet, viser hvor kanalen kommer. Nor Lines-bygget til venstre rives over sommerferien, opplyser Egil-André Mortensen (t.v.), Eivind Buckner, Sven Erik Knoph og Espen Domaas, som leder utbyggingen. Foto: Vegard Damsgaard

600 på listeForeløpig har 600 personer satt seg på interessentliste, blant disse finnes både barnefamilier, middelaldrende og eldre.

Prisnivået skal være variert, med gulvareal som måler fra 35 til 150 kvadratmeter. Fremtredende politikere har tidligere uttalt at defrykter bydelen blir dominert av pengesterke.

Kanalbyen blir bygd i forlengelsen av området med Fiskebrygga, teater- og konserthuset Kilden og den vernede siloen. Foto: Arkitektkontoret A-lab

— Kombinasjonen av at du bor både i byen og på Odderøya vil gi et spenn i kjøpergruppen, mener Eivind Buckner. Det blir stort sett boliger over det hele, også i førsteetasjene, dessuten noen rekkehus nærmest Odderøya.

Nesten all næringsvirksomhet samles på nordsiden av kanalen, kloss inntil siloen, som er regulert til bevaring og ikke omfattet av planen. Dette området blir en del av arkitektkonkurransen for det nye kunstmuseet, der det skal kåres en vinner før sommeren.

Kanalbyen skal by på variert arkitektur, offentlig badeplass og fri ferdsel langs kanalen, sjøen og mellom bebyggelsen. Siktlinjene fra Odderøya ut mot Byfjorden blir intakt.

Prosjektet eies av Kristiansand Havn (50 prosent), J.B. Ugland Eiendom (40 prosent) fra Grimstad og Vedal Utvikling AS (10 prosent) fra Oslo, som innledet samarbeid i 2013.

Vis fakta ↓
Kanalbyen