• UTÅLMODIG: Ordfører Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes hilser velkommen alle nye tall som kan få fortgang på byggingen av firefelts europavei mellom Kristiansand og Stavanger. Her ved de ulykkesutsatte svingene ved Giskedalskilen like vest for Vigeland. FOTO: Torbjørn Witzøe

Øyner nytt håp for firefelts motorvei

Sørlandspolitikere øyner nytt håp for firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger etter at en ny rapport viser at trafikken på E 39 vil øke mer enn det Statens vegvesen har forutsett.