• RIVES: Både Vesterveibroa (midt i bildet) og Jernbanebroa (helt til høyre i bildet) rives hvis Statens vegvesen får det som de vil. Det planlegges nå ei ny firefelts bro, som skal passere over jernbanesporene i området. FOTO: Tore-Andr Baardsen

Planlegger ny firefelts bro

Statens vegvesen planlegger en helt ny firefelts bro mellom Vesterveien og Gartnerløkka.