• Slik tenker arkitektfirmaet Egerdahl og Nordbø seg ny svømmehall i Vennesla. Til venstre dagens Venneslahallen. Til høyre er en kraftig ombygd ungdomsskole. I midten er det nye svømmeanlegget.

Blir 24 millioner dyrere

Prisen på svømmehallprosjektet i Vennesla har økt fra 71 til 95 millioner. Nå foreslår rådmannen å droppe ny svømmehall eller vente med utbygging av ungdomsskolen.