Slik har ansettelsesprosessen vært

Dette har vært veien mot en ny biskop i Agder og Telemark.