Innbrudd, tyveri og arbeidsuhell

Les politiloggen fra mandag ettermiddag.