Stammer fra organisert fangst

Revekadavrene som ble funnet i en container, er etter all sannsynlighet resultatet av systematisk fangst i Lillesand og Birkenes kommuner.