• FOTO: Jenny Lian

Sjelfull barne- og ungdomshelg

Under helgens storsamling "Soul Tweens Festival" ble det samlet inn 30.000,— til hjelpearbeid i Haiti.