Angrepet av flaskeknusere på Hovden

Da mannen påpekte at han mislikte at de to knuste en flaske mot bilen hans, gikk de til angrep på ham i stedet.