• STRIDENS TOMT: Den kommunale tomten er parkeringsplassen til høyre i bildet. Til venstre sees husmorhuset og bak der igjen Heiseldals eiendom. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Dobler prisen til Agderbygg

2,35 millioner kroner er den nye taksten for tomta i Vennesla sentrum, som politikerne har lovet at Agderbygg kan kjøpe.