Tyskere gikk seg vill på Hidra

To tyskere som gikk tur på Hidra klarte ikke å finne tilbake til ferjeleiet.