Ledigheten øker mindre enn forventet i Aust

Nye tall fra NAV Aust-Agder.