• HULLET TYIL SØGNE: Nye E 39 fra Kristiansand mot Søgne kommer ut her. Ett hull, ett løp, ett felt. For dårlig, mener næringslivsfolk i Søgne. Foto: JON ANDERS SKAU FOTO: Jon Anders Skau

Ett felt mot Søgne

Ny E 39 ut av Kristiansand får bare ett kjørefelt mot Søgne. Uproblematisk, mener veivesenet. Håpløst og ufattelig, mener søgne-folk.