Syre nøytralisert etter miljølekkasje

Miljøfarlig væske lekket ut fra industriområde i Tvedestrand etter eksplosjon.