• AVVIST: Uglands tidligere direktør, Kjell Ruine Staddeland, mener skjulte opptak av et av motpartens vitner, kan være med å bevise hans uskyld. Her er han i retten som vitne under rettssaken mellom JB Ugland Holding og Olympia Holding i februar i år. FOTO: KJETIL REITE

Staddelands anke avvist av Høyesterett

Bedrageridømte Kjell Rune Staddeland hadde håpet at skjulte opptak av motparten skulle gi ham en ny sjanse i rettssystemet. Men nå har Høyesterett avvist anken fra Staddeland.