KRISTIANSAND : Kvinnen ble stoppet av politiet natt til søndag 10. juli i år etter et trafikkuhell i Søgne. Blodprøven viste at hun hadde en promille på 2,25. Da saken kom opp for Kristiansand tingrett 5. oktober tilsto Søgne-kvinnen forholdet og gikk med på å gjennomføre et alkoholprogram.

Retten bestemte at hun skulle dømmes til 30 dagers betinget fengsel, samt betale en bot på 10.000 kroner. Hun mister også førerkortet de neste tre årene.

– Det er i denne vurderingen vektlagt at siktedes påvirkningsgrad er fastslått til 2,25 promille samt at hennes kjøring resulterte i et trafikkuhell med materielle skader, står det i straffeutmålingen fra tingrettsdommer Per O. Refsalen.