• 1650 DEKAR: Det planlagte naturreservatet på Nedre Timenes inneholder mye svartor, her foto fra Drangsvann-området. FOTO: Reidar Kollstad

Stormberg sponset Timenes-redning

Steinar J. Olsen og Stormberg sponset Naturvernforbundet i Kristiansands kamp for å hindre sykkelsti gjennom det planlagte verneområdet på Nedre Timenes.