”Smerte” forsvinner ved kortbruk

Trengsel, forventninger og betalingsmåte slår ut på pengebruken