Denne skal hete Adolph Tidemands bro

Juryen har talt: gang— og sykkelbroa over elva til kulturhuset blir hetende Adolph Tidemands bro.