Karim fikk prøve seg som dame

For å øke interessen rundt teknologifag, fikk 10. klassingene se medeleven bytte både kjønn og ham, riktignok bare digitalt.