• Kristin Tofte Andresens eiendom i Amerikaveien i Søgne. Da hun søkte om å fradele tre tomter på eiendommen, fikk hun først nei, siden ja – da rådmann Kim Høyer Holum overprøvde den negative innstillingen til saksbehandleren. Han ble anklaget for å ha vært inhabil og for å ha gitt Tofte Andresen særfordeler på grunnlag av deres vennskap, men nå mener plan- og miljøutvalget at rådmannen ikke brøt reglene. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

- Brøt ikke reglene

Rådmann Kim Høyer Holum brøt ikke reglene da han godkjente en dispensasjon for det som skal være en nær bekjent, konkluderer Søgnes plan— og miljøutvalg.