Planlegger oppkjøp av bomselskap på bilistenes regning

foto