- Dropp fastlegen, kom rett til sykehuset!

Kvinneklinikken beklager problemene legenes reservasjonsrett kan skape for kvinner som må ta abort, og ber dem heller ta direkte kontakt med sykehuset.