• 160 Lions-medlemmer kom til auditoriet på Kristiansand Katedralskole Gimle torsdag for å starte storoffensiv mot mobbing. Fra venstre foran, soneleder Birger Tandberg, foredragsholder Ingvard Wilhelmsen og Lions aksjonsansvarlige nasjonalt, Lise Gulbrandsen. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Lions med storoffensiv mot mobbing

Det neste året skal Lions samle inn 20 millioner kroner til barn og ungdom. 160 Lions-medlemmer startet med "kick-off" torsdag.