• Marnardal kommune og ordfører Helge Sandåker mener Stortinget bør avvise lovendringen.

Sørlandskommuner slakter nytt lovforslag

Nytt lovforslag med krav om statlig godkjenning av lån får kommunene til å reagere.