• Skogeier Kåre Goksem har aldri sett noe liknende: Store deler av den 1000 mål store skogen hans på Goksem i Lindenes er i ferd med å visne uten at han forstår hvorfor. Brune, visne barnåler ligger i store hauger under nakne grantrær. FOTO: Tormod Flem Vegge

- 800 mål skog visner bort av ukjent årsak

Skogeier Kåre Goksem fortviler over at 80 prosent av skogen han har dyrket gjennom 40 år er i ferd med å visne bort av en ukjent årsak.