Smuglet 1500 tabletter

Da tollerne ransaket kvinnen fant de nesten 1500 tabletter.