• Christianssands Bryggeri framstår som en av vinnerne etter den varme sommeren på Sørlandet. FOTO: Reidar Kollstad

Vinnere og tapere i sommervarmen

Den uvanlig varme og tørre sommeren har skapt både vinnere og tapere. Mens noen teller penger, er andre dypt fortvilet over dårlig salg, små avlinger og store utgifter.