Lokalt

120 mill i overskudd på tre år

En gammel tvist om moms gikk i AKTs favør. Dermed kan selskapet bruke penger de hadde satt av til momskravet på andre ting. I tillegg får de refundert tidligere innbetalt moms. Digitalisering er et av satsingsområdene. Foto: Kjartan Bjelland