• Dette partiet med furu er til tørk i kommunens lager på Jåbekk. Daglig leder av Tradisjonsbygg Sør, John Kittelstad, håper de nå raskt kan komme i gang med jobben igjen i Mandal kirke. FOTO: Jarle R. Martinsen

Strid om furustokker til Mandal kirke

Mandal kirkelige fellesråd og entreprenør for renoveringen av Mandal kirke, Tradisjonsbygg Sør AS, er fortsatt ikke enige om betalingen for et parti furustokker i fjor vår.