• Bildet er fra 2016, etter et kloakkutslipp som skjedde da. Original bildetekst: «Ut av dette avløpet rant det fra søndag til mandag anslagsvis 600.000 liter kloakk. Espen Halvorsen frykter for konsekvensene utslippet kan ha for dyrelivet i Søgneelva.» FOTO: Truls-Einar Strand Johnsen (arkiv)

Fire kloakkutslipp på kort tid

Fire ganger i løpet av mai og juni har kloakk havnet i Søgne- og Songdalselva. Kilden er den samme hver gang: en pumpestasjon i Songdalen.