• I september 2017 reiste både arealenheten og administrasjonsavdelingen i Søgne kommune på fagtur til Nice. Begge enhetene var på reise i fire dager, med henholdsvis seks og seks og en halv times faglig opplegg. På administrasjonsavdelingens reise var det opprinnelig lagt opp til tre timer faglig i løpet av de fire dagene, men dette ble økt til seks timer i det endelige programmet. FOTO: NTB Scanpix

Søgne kommune: Dyre reiser, lite faglig innhold

Ledere har godkjent hverandres og sine egne utlegg, mens underordnede har godkjent rådmannens regninger. Nå må Søgne kommune skjerpe økonomirutinene.