Garasje brant - brannvesenet hindret spredning til hus

En person ble sjekket for røykskader.