Tenåringer løslatt etter alvorlig voldhendelse. Frykter å møte de siktede.