• Rektor Harald Rønning håper at Vennesla Musikkgymnas på Vikeland kan vokse seg dobbelt så store de kommende årene. Søknaden, som nå ligger inne hos Utdanningsdirektoratet, ønsker 330 elever ved skolen. FOTO: Henrik Ihme

Filadelfia-skole vil doble elevtallet

Vennesla Musikkgymnas har søkt om å øke kapasiteten fra 150 til 330 elever. Rektor på Vennesla videregående skole, Thorkild Haus, advarer sterkt.