• De hjemløse kattene som Maylin Gabrielsen og de andre i organisasjonen Dyrenes hjelper tar seg av, arvet nylig et helt hus. FOTO: Liv-Torill Heen Espeland, Frolendingen

Hjemløse puser arvet hus

Da kvinnen i 60-årene døde, arvet hjemløse katter huset hennes. Matmor Maylin Gabrielsen er rørt.