Slik kunne flommen vært forutsett

— Det er lett å forutse flommen Sørlandet sykehus ble rammet av, sier teknisk rådgiver i Geodata, Tore Jensen.