• Kjell Johnny Lundtveit har nydyrket 110 mål mark på Langeid i Bygland. Her på den siste ca 30 mål store tilveksten. FOTO: Johs. Bjørkeli

Ikke skremt av Listhaug

De lar seg ikke skremme av hvem det enn er som måtte være landbruksminister. I Setesdal møtte Fædrelandsvennen tre gårdbrukere som både satser og får det til.